Priesters van de FSSPX Benelux 2023 - 2024

Priesterwijding te Zaitzkofen 2022

Bedevaart Banneux 2023