Organisatie

Algemeen overste

Er is één priester die de leiding heeft en toezicht houdt over de hele Priesterbroederschap overal in wereld. Deze gekozen priester wordt de Algemeen Overste van de Priesterbroederschap Sint-Pius X genoemd. Hij woont samen met zijn Assistenten in het Generaalhuis in Menzingen, Zwitserland.

Generaalhuis is gevestigd in Menzingen, Zwitserland

Districten

Met meer dan 700 priesters over de hele wereld is de Broederschap georganiseerd in 14 districten, die elk zijn toevertrouwd aan een lokale overste. De meeste districten houden toezicht op één of meerdere landen. Zoals hieronder te zien is, wordt een district vervolgens verdeeld in ongeveer 150 priorijen van waaruit het hele apostolaat van een district is georganiseerd. De Districtsoverste heeft twee assistenten, een secretaris en een econoom, die bij hem in het districtshuis wonen en hem bijstaan bij het beheer van het District.

Priorijen

De priesters van de Priesterbroederschap Sint-Pius X leven samen in kleine gemeenschappen, die priorijen worden genoemd, die idealiter bestaan uit ten minste drie priesters, twee of meerdere broeders en een gemeenschap van zusters. Meerdere keren per dag komt de gemeenschap samen voor tijden van gebed, maaltijd en werk, zodat de priesters hun leven en hun apostolaat met hun medebroeders delen.

De priorijen behoren tot een district; ze vormen de ruggengraat van het apostolaat.

Elke priorij wordt toevertrouwd aan een prior die voor de materiële en geestelijke goederen van het huis zorgt. Hij heeft ook de leiding over het apostolaat.

Seminaries

De Broederschap heeft speciale huizen voor de vorming van toekomstige priesters. Deze huizen noemen we seminaries. De vorming van priesters is de kern van de missie van de FSSPX; daarom besteedt zij de grootste zorg aan haar seminaries. Een seminarie is een vormingshuis waar seminaristen en priesters gemeenschappelijk religieus leven; de seminaristen bidden, leren en werken samen gedurende 6 jaar, terwijl ze zich voorbereiden om andere Christussen te worden. Om een seminarie te leiden, benoemt de Algemeen Overste een rector en professoren om hem bij te staan. Deze laatsten hebben de belangrijke verantwoordelijkheid toekomstige priesters te vormen die zich dan over de hele wereld bij de priorijen van de Priesterbroederschap zullen aansluiten.

Bisschoppen

In 1988 wijdde Mgr. Lefebvre vier hulpbisschoppen. Ze zijn speciaal aangesteld om de priesters en de gelovigen van de Broederschap te helpen door de sacramenten van priesterschap en vormsel te verlenen; ze zijn rechtstreeks afhankelijk van de Algemeen Overste.

Leden

De priesters en de bisschoppen zijn niet de enige officiële leden van de Broederschap. Broeders en Zusters-Oblatinnen dragen ook bij aan het gemeenschappelijke werk. De roeping en geestelijke oriëntatie van deze religieuzen zijn gericht op het altaar en het priesterschap. Ze wijden zich aan de dienst van de priesters om hen te ondersteunen bij hun heiliging en hun apostolaat. Ze wijden zich aan gebed en smeken God om overvloedige genaden te zenden. De inspanningen van deze broeders en zusters blijven vaak verborgen, maar ze zijn een onmisbare steun voor het werk van de Broederschap.

De gelovigen

Veel katholieke gelovigen vinden in de kapellen van de Priesterbroederschap de geestelijke ondersteuning die ze nodig hebben om zichzelf te heiligen. Ze wenden zich tot de priesters van de Broederschap om de H. Mis van alle tijden bij te wonen, de traditionele sacramenten te ontvangen en vooral om onderricht te krijgen in het Geloof.

De gelovigen zijn officieel geen lid van de FSSPX, behalve degenen die tot de derde orde behoren. Ze zijn een grote troost en een krachtige steun voor de priesters en de religieuzen, in het bijzonder de grote families die vaak rond de scholen en centra van de Broederschap samenkomen.