FSSPX Vlaanderen


Priorij v/h Allerheiligste Sacrament, Antwerpen

E.H. Louis Bochkoltz

Prior

Priesterwijding te Ecône op 29/06/2009

E-mail: [email protected]

Tel. +32 499 69 29 00

E.H. Joseph Verlinden

Priesterwijding te Ecône op 29/06/1987

E-mail: [email protected]

Tel. +32 499 69 20 01

E.H. Jan De Bruyn

Priesterwijding te Zaitzkofen op 2/07/2022

E-mail: [email protected]

Tel. +32 499 69 29 03

Broeder René Maria

E-mail: [email protected]

Tel. +32 499 69 29 04

Parochieblad Antwerpen & Gent


Publicaties

Monstrans

Informatieblad

Bibliotheek

Youtube

Winkeltje

Catechismus

Catechismuslessen in Vlaanderen

Misstipendia

Wilt U een Heilige Mis opdragen voor één van Uw naaste of een overleden familielid, contacteer de priorij.

Steun FSSPX Vlaanderen

Met Uw hulp kunnen we het traditioneel katholieke geloof in Vlaanderen verder verspreiden. Maak een donatie