Apostolaat

Het apostolaat is gewoon het ook uiterlijk tonen van christelijke leven, waarbij men ernaar streeft zielen steeds dichter bij God te brengen. Zo'n ideaal kan verschillende vormen aannemen: eenvoudig een rechtvaardig en moreel hoogstaand leven leiden is al een krachtig apostolaat dat voor iedereen toegankelijk is.

De Priesterbroederschap Sint Pius X organiseert en moedigt verschillende groepen van ijverige mannen en vrouwen met een bepaalde apostolische doelen aan. Deze omvatten een brede waaier activiteiten: onder andere de zorg voor zieken, het ondersteunen van armen alsook gebedskruistochten, bedevaarten en openbare manifestaties voor de rechten van God.

Voorbeelden van deze verschillende vormen van apostolaat in uw regio zijn hieronder te vinden.

 

Contact

Contact

Contact