De districtsoverste

De districtsoversten worden door de Algemene Overste van de Priesterbroederschap Sint-Pius X en zijn raad voor telkens zes jaar benoemd.

De overste van het district BENELUX houdt toezicht op het apostolaat van de Priesterbroederschap Sint-Pius X in België, Nederland en Luxemburg.

Eerwaarde Heer Michel Poisinnet de Sivry is Franse priester geboren in 10/04/1984. Op 29 juni 2008 werd hij tot priester gewijd in Ecône (Zwitserland). Hij werd in augustus 2022 benoemd tot overste van de Benelux. Hij verblijft thans in de Priorij ‘Christus Koning’ te Brussel.