Districtszetel

Na jaren van arbeid en verkenning in België laat Mgr. Lefebvre in 1979 het gebouw aan de Eendrachtstraat 37 - 39 aankopen, waar hij onmiddellijk een tamelijk kleine gemeenschap bestaande uit EE. HH. Egregyi en Ricquier aanstelt.

Andere priesters komen er geleidelijk bij. In 1981 ontvangt de kleine gemeenschap van priesters met vreugde in de Priorij van Christus-Koning de eerste zusters, die daar komen om door hun gebeden en discrete hulp het apostolaat van de priesters te steunen. Na acht jaar sticht E.H. François bovengenoemde school.

Voordat de VZW “Association des amis belges de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X” (Vereniging van de Belgische vrienden van de Priesterbroederschap Sint-Pius X) de Priorij verwerft, hoort het gebouw toe aan een congregatie, in 1849 te Duinkerke gesticht door Juffrouw Mathilde Marie Desticker (Moeder Marie-Joseph de Jésus).

Na de uitbreiding met het aangrenzende nr. 41, wordt dit huis in 2003 zetel van het District Benelux.