Geschiedenis van het district

Het District Benelux van de Priesterbroederschap Sint-Pius X bestaat sinds 2003 uit de vereniging van de twee Autonome huizen van België, daterend van 1981, en Nederland, daterend van 1984.

De eerste vestiging van de Priesterbroederschap Sint-Pius X in België gaat gepaard met de oprichting van het karmelietessenklooster te Quiévrain in 1978, waaraan de Priesterbroederschap de aalmoezenier levert.

Eén jaar later, op 29 september 1979, ontstaat de Christus-Koningpriorij, Eendrachtstraat te Brussel, in een voormalig huis van de Zusters Sacramentinen van Maria-Hulp der Christenen. Tot dan toe afhankelijk van het district Frankrijk wordt België, samen met Luxemburg, in 1981 een autonoom huis. Datzelfde jaar komen de Zusters van de Broederschap om de priesters bij te staan in hun apostolaat te Brussel. In 1986 wordt de kapel te Gent geopend en in 1987 de tweede Belgische priorij van de Broederschap te Antwerpen, Hemelstraat (!), voor het apostolaat in Vlaanderen. Het gaat om een prachtig zusterklooster met een zeer mooie neogotische kapel. In januari 1989 wordt de Sint-Albanuskapel geopend in het centrum van Namen. In 1992 zal een kapel te Luik worden geopend voor een paar jaar.

In september 1989 ontvangt de school “Notre-Dame de la Sainte-Espérance” (O.L.V. van Heilige Hoop) de eerste kinderen in de lokalen van de priorij Brussel en in 2012 doet dit de “Sint-Pius X School” in de priorij Antwerpen.

In 2001 wordt de grote en prachtige Sint-Jozefkerk, op 20 minuten loopafstand van de priorij Brussel, gekocht. Ze is de grootste kerk in eigendom van de Broederschap en was het nationale heiligdom ter ere van de heilige Jozef, patroon van België.

De komst van priesters van de Broederschap in Nederland heeft langer op zich laten wachten dan in België. De conciliaire verwoesting is er vollediger en meer vernielend. In 1984 komen de eerste twee priesters van de Broederschap om in Nederland groepen traditionele katholieken te hulp te snellen. Een mooie gelegenheid om neer te kunnen strijken, dient zich dat jaar aan in de aankoop van de vroegere parochiekerk te Gerwen, één van de plaatsen in Nederland waar de katholieke eredienst vermoedelijk al teruggaat op de stichting van Sint-Willibrordus (rond 700). Vandaaruit bedienen de priesters Maastricht, Den Haag en Nijmegen. In de residentiestad wordt de H. Mis zelfs aan boord van een Rijnaak van 60 m. lang (!) opgedragen. Dit apostolaat wordt van 1986 -1992 vanuit het retraitehuis Klooster Nieuwkerk bij Goirle verzorgd, totdat op 26 december 1992, na de wederopbouw van de pastorie in Gerwen, de priesters de huidige priorij naast de kerk in gebruik kunnen nemen. Vermits het Haagse stadsbestuur de kerkboot 30 meter te lang vindt, wordt in 2012 op een andere plaats in de Randstad een kapel aangekocht. Het gaat om de universiteitsstad Leiden, niet ver van de plaats waar Willibrordus in 630 zijn missie begon. In 2008 ontstaat ook een miscentrum in Kerkrade, afhankelijk van het district Duitsland, met preek in het Duits.

In het Groot-Hertogdom Luxemburg werd de zondagsmis lange tijd in een hotel opgedragen. Dankzij vrijgevige eigenaars, wordt in mei 2014 een schuur verbouwd tot kapel, waar de Mis nu elke zondag plaatsvindt.