Sint-Jozefkerk

De kerk werd gebouwd van 1842 tot 1849 en is het nationale heiligdom gewijd aan Sint-Jozef, patroonheilige van België sinds 1679. Foto: Etterbeek - Varen

Frère-Orbansquare, 3 - 1040 Brussel
+32 (0)2 550 00 20

[email protected]

 

H. Mis

Zondagen en feestdagen om 8u00 - 10u30 - 18.00; weekdagen om 18u00.

Biecht

Er is elke dag een priester beschikbaar voor de biecht.

Op zondagen voor de mis van 10u00; op weekdagen van 16u30 tot 17u30.

NB: Paus Franciscus heeft alle priesters van de Priesterbroederschap Sint-Pius X de bevoegdheid verleend de biecht af te nemen (Brief Misericordia et misera, n. 12).

Eucharistische aanbidding

Elke dinsdag, van 19u00 tot 19u45, nodigen wij de jeugd uit om Jezus in het Allerheiligste Sacrament te komen bezoeken. De aanbidding wordt begeleid door een priester.

Elke donderdag van 12u15 tot 14u15. Rozenkrans om 13u00. Aanbidding in stilte de rest van de tijd.

Rozenhoedje

Dagelijks gebeden voor de intenties van vrienden en weldoeners.

Zondag om 9u30; weekdagen om 17u30.

Catechese

Catechese voor kinderen en tieners vinden tijdens het schooljaar wekelijks plaats. Voor volwassenen kunt u rechtstreeks contact opnemen met een priester, telefonisch of via het contactformulier onderaan de pagina.

Lezingenreeksen

Op donderdagen, van 18u45 tot 19u45, is er een lezingenreeks voor volwassenen, open voor iedereen. Het thema voor dit jaar is de Geschiedenis van de Kerk. Voor de kalender van de conferenties, zie hierboven,  de dienstregeling voor deze week.

 

 

Versierd met een gevel in blauwe hardsteen heeft de kerk drie beuken van gelijke hoogte en is ze 66m lang en 26m breed. Het gewelf heeft een hoogte van 18m.

Doopsels, huwelijken, begrafenissen

Neem contact op met een priester, rechtstreeks of per telefoon, of via het contactformulier onderaan de pagina.

NB1: Volgens de oude discipline van de Kerk worden in de Sint-Jozefkerk geen begrafenissen gehouden als de overledene wordt gecremeerd.

NB2: Paus Franciscus heeft de plaatselijke ordinarissen geautoriseerd om toestemming te verlenen voor huwelijksvieringen van gelovigen die de pastorale werking van de Priesterbroederschap Sint-Pius X volgen (Pauselijke Commissie Ecclesia Dei, brief van 27 maart 2017).

Stoolgeld

Stoolgeld is geen betaling voor religieuze handelingen die -vooral wat betreft de sacramenten- heilig en onbetaalbaar zijn. Het is veeleer een compensatie die wordt aangeboden om te voldoen in de behoeften van de eredienst en het onderhoud van de clerus.

Het volledige stoolgeld voor een mis wordt betaald aan de priester die ze viert. Misnovenen worden negen opeenvolgende dagen opgedragen. De dertigdaagse mis, die dertig opeenvolgende dagen wordt gevierd, is alleen van toepassing op de ziel van een overledene.

Mis: €18 - Noveen: €180 – Dertigdaagse: €720.

Doop: vrije bijdrage - Bruiloft: €240 - Begrafenis: €250.