Priorij van het Allerheiligste Sacrament

De neogotische kapel van het Allerheiligste Sacrament werd gebouwd voor de Zusters van Altijddurende Aanbidding, tussen 1890 en 1894, volgens de plannen van de architect Ernest Stordiau. Foto: Torsade de Pointes.

Hemelstraat 21,
2018 Antwerpen
Tel: +32- (0)32290180
e-mail: [email protected]

 

Parochieblad

Klik hier

Biechtgelegenheid

Op zondag vanaf 30 minuten voor de H. Missen.

Op aanvraag of gebruik de bel bij de biechtstoel.

NB: Paus Franciscus heeft alle priesters van de Priesterbroederschap St. Pius X tevens de bevoegdheid gegeven om biecht te horen (Brief ‘Misericordia et misera’, nr. 12).

Normale gebedstijden:

Zon- en feestdagen

7.30 uur             Gelezen H. Mis

10.00 uur           Hoogmis

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:

17.00 uur           Aanbidding voor het Allerheiligste Sacrament (Vrijdags met rozenhoedje)

17.45 uur           Rozenhoedje voor het uitgesteld Allerheiligste (Vrijdags Kruisweg)

18.30 uur           H. Mis

Donderdag tevens:

14.30 – 17.00 uur    Priesteruurgebed (gebeden voor de heiliging van de priesters)

Zaterdag

10.00 uur           H. Mis

Afwijkingen zijn mogelijk, zie voor de actuele maand het ‘Parochieblad’

De kerk en het klooster dienen als priorij voor het apostolaat van de FSSPX in Vlaanderen. Foto: Torsade de Pointes.

Doopsel, huwelijk, begrafenis

Neem rechtstreeks contact op met een priester, per telefoon of e-mail.

Opm. 1. In de kapel van het Allerheiligste Sacrament worden volgens de oude discipline van de Kerk geen begrafenissen uitgevoerd in geval van crematie van de overledene.
Opm. 2. Paus Franciscus heeft de plaatselijke ordinarii gemachtigd om toestemming te verlenen voor huwelijken van de gelovigen die de pastorale activiteiten van de Priesterbroederschap St. Pius X volgen (Pauselijke Commissie ‘Ecclesia Dei’, brief van 27 maart 2017).

Stoolgeld

Stoolgeld is geen betaling voor religieuze handelingen die -vooral wat betreft de sacramenten- heilig en onbetaalbaar zijn. Het is veeleer een compensatie die wordt aangeboden om te voldoen in de behoeften van de eredienst en het onderhoud van de clerus.

De misintentieprijs gaat volledig naar de priester die de Mis opdraagt. Een Misnoveen wordt negen opeenvolgende dagen gevierd. De dertigdaagse, dertig opeenvolgende dagen de H. Mis opgedragen, is alleen van toepassing op de ziel van een overledene.

H. Mis: 18,- €                   Misnoveen: 180,- €        Dertigdaagse: 720,- €

Doopsel: vrije gift           Huwelijk: 240,- €             Begrafenis: 250,- €

Geestelijke Oefeningen

Priorij van het Allerheiligste Sacrament, Hemelstraat 21, 2018 Antwerpen.
Tel: +32 (0)32290180
e-mail: [email protected]