Nederland: Kardinaal maakt einde aan zondagsviering zonder priesters

April 02, 2023
Bron: District des Benelux
Kardinaal Willem Jacobus Eijk

Kardinaal Willem Eijk, aartsbisschop van Utrecht en primaat van Nederland, kondigde in zijn pastorale brief van 14 februari 2023 aan om de zondagsvieringen zonder priester over een periode van vijf jaar af te schaffen, zodat de Mis ‘de centrale plaats kan innemen die haar toekomt.’

Kardinaal Eijk “hoopt dat op deze manier de eucharistieviering op zondagen en hoogfeesten in het aartsbisdom Utrecht een meer centrale plaats krijgt, zoals de viering van de Dag des Heren op zondag, de dag waarop we vooral herdenken dat de Heer uit de dood is opgestaan.”

Op 27 oktober 2022 had hij in een eerdere brief aangekondigd dat vanaf “1 januari 2028 diensten van het woord en de communie op zondag [zonder priester] alleen in uitzonderlijke situaties zullen worden toegestaan.” Als reactie daarop lanceerde een groep gelovigen in het aartsbisdom een petitie waarin de kardinaal werd gevraagd zijn project op te geven.

Het is in zijn brief van 14 februari 2023 dat de kardinaal reageert op de ondertekenaars van deze petitie, waarin hij stelt dat er momenteel veel kerken open zijn zonder priester, zodat als het beleid ongewijzigd blijft, het aantal vieringen van het woord en van de communie hoog zal blijven en daarom zal de eucharistieviering niet de centrale plaats kunnen innemen die ze verdient.

Hij specificeerde echter dat de woord- en communiediensten op weekdagen in de parochies en op zondag in de zorginstellingen zouden doorgaan.

Al in 2017, in een pastorale brief, informeerde Kardinaal Eijk, nu 69, zijn gelovigen: “Toen ik met de paus sprak, waarschuwde ik dat de oude structuren van de Kerk niet langer zouden bestaan wanneer ik met pensioen ga, en tegen 2025 zal tweederde van onze kerken uit de goddelijke eredienst zijn verwijderd. De paus was geschokt, maar herhaalde dat we verder moesten gaan en niet moeten toegeven aan nostalgie naar een verleden dat nooit meer zal terugkeren.”

Ook katholieken in andere delen van Nederland worden geconfronteerd met het vooruitzicht van kerksluitingen. Bisschop Jan Hendriks kondigde afgelopen september aan dat 60% van de kerken in zijn bisdom Haarlem-Amsterdam de komende vijf jaar moet sluiten vanwege afnemende aantallen gelovigen, vrijwilligers en inkomsten.

Kardinaal Eijk, een voormalig arts, staat in Nederland bekend om zijn sterke verzet tegen de euthanasiewetten van het land. Hij had Paus Franciscus ook gevraagd om de interpretatie van zijn apostolische exhortatie ‘Amoris laetitia’, die hij als “een bron van verwarring” beschouwde, te “verduidelijken”.

Hij vroeg de Vlaamse bisschoppen onlangs om een tekst in te trekken die de rituele zegening van homoseksuele paren autoriseert en stelde voor dat de Paus een encycliek over gendertheorie zou schrijven.

Hij zal noch op het eerste punt, noch op het tweede punt voldoening krijgen. Aan de ene kant heeft de Paus de tekst aanvaard die de kardinaal veroordeelt. Aan de andere kant, in een interview uitgezonden op 10 maart 2023 door de Argentijnse media ‘La Nacion’ ter gelegenheid van de 10e verjaardag van zijn verkiezing, vertrouwde Paus Franciscus toe dat hij niet werkte aan een nieuwe encycliek of aan een document over genderideologie.

Bron: the pillar/national catholic reporter/cath.ch/DICI n°430 – FSSPX.Actualités)
Foto: © kro-ncrv.nl/katholiek