Het huwelijk midden in de storm - nieuw boek van E.H. Grün

Januari 21, 2023
Bron: District des Benelux

Voorwoord

“De eerste jaren van ons huwelijk waren prachtig, maar nu is het ploeteren tot de dood!” Deze uitspraak van een getrouwde vrouw vat dit hele boek samen. Wat betekent het om “te ploeteren tot de dood”? Moet het op deze manier gaan? Is het toegestaan om zo verder te gaan? Een andere vrouw vroeg ironisch: “Een boek over het huwelijk? Is er daar dan iets nieuws over te zeggen?” Ook deze vraag wordt in dit boek behandeld. Er zit veel ontgoocheling en zogenaamd realisme in haar vraag.

“Het huwelijk midden in de storm” spreekt over huwelijken op de laagste trap van een kelderruimte. De lezer begrijpt dit beeld. Hoeveel getrouwde koppels bevinden zich volledig in het duister en vragen zich af: “Hoe zijn we hier gekomen? Wat is er gebeurd met onze liefde en onze relatie? Waarom zijn we hier?” In deze kelder hoor je het geschreeuw van wanhoop, het huilen van veel kinderen, bittere beschuldigingen, cynische woorden, belachelijke excuses die vanzelfsprekend zijn, saaie antwoorden, een gespannen sfeer zonder een woord te zeggen, ja, zelfs woede, tirades vol haat, spot, beledigingen, of zelfs stille teleurstellingen. Als er wat licht zou zijn, zou je hier grauwe, vermoeide gezichten zien met tranen in de ogen.

Hoe is het zover kunnen komen? Deze mensen zijn gevlucht voor het onweer in hun leven. Ze hebben geen hulpmiddelen om deze storm van het leven te doorstaan; ze hebben niets bij de hand om het hoofd te bieden aan de bliksemschichten van waarheid over zichzelf en hun echtgenoot. Geleidelijk aan hebben zij hun levendige relatie opgegeven en zijn ze in zichzelf teruggetrokken. Of ze hebben zich bij de situatie neergelegd. De kelder werd een geïmproviseerde oplossing, omdat ze anders niet verder konden. Ze hadden in het begin nooit gedacht dat het zo verkeerd zou kunnen lopen.

Het is niet altijd zo tragisch. Veel huwelijken zijn alleen maar op weg naar beneden in de kelder, andere koppels vechten met al hun krachten tegen het zetten van een voet op de keldertrap. Maar deze storm en deze trap is een vertrouwd gegeven voor elk getrouwd koppel, voor velen gelukkig alleen vanop afstand, maar voor anderen is het dichtbij en nog anderen staan al op de bovenste helft van die trap of zelfs helemaal onderaan.

Moet het zo zijn? Wat kan er gedaan worden om dit te voorkomen? Wat houdt een huwelijk en een relatie recht?

Dit boek richt zich tot lezers die niet op zoek zijn naar een geïmproviseerde oplossing in de kelder, maar die willen bouwen aan een fundament dat hen werkelijk ondersteunt. Bestaat er zoiets?

Voor vele lezers klinkt deze inleiding waarschijnlijk als begrafenismuziek. Met opzet! Op een dag ging Jezus naar een kleine stad genaamd Naïm, net toen er een begrafenis plaatsvond. De enige zoon van een weduwe was gestorven, en nu waren ze op weg naar het graf. Jezus kwam naar hen toe en werd met medelijden bewogen. Hij zei tegen de moeder: “Ween maar niet.” De begrafenisstoet hield halt. Toen wekte Hij de dode met één zin: “Jongeman, Ik zeg u: Sta op.”

Daarnet was de stoet op weg naar het graf en het kerkhof. Maar nu gaat de stoet terug naar de stad, terug naar het leven! Het keerde 180 graden om! Geen rouw meer, maar eerder tranen van vreugde! De lezer zou zo'n ontmoeting met Jezus moeten beleven, zodat de richting van zijn huwelijk ook verandert en hij vrijer kan ademen. Alles draait om het nieuwe fundament dat Jezus aanbiedt aan het huwelijk. Er zullen geen trappen meer zijn die naar de kelder leiden, maar eerder bekeringen en een vreugdevolle weg naar de Heilige Stad!

Ludger Grün is een priester die zich inzet voor de gezinnen en is auteur van verschillende boeken over het huwelijk. Hij is priester van de Priesterbroederschap Sint-Pius X in Berlijn en heeft al twintig jaar ervaring met families.
Na de publicatie van "De Wijn van Kana" is het met groot genoegen dat de Uitgeverij Sint Rombout “Het Huwelijk midden in de storm” nu in het Nederlands aanbiedt. “Het Huwelijk midden in de storm” is reeds gepubliceerd in het Duits, Engels en Frans.

U mag het boek bestellen door een email te sturen aan: [email protected]