Benoemingen voor het District Benelux

Mei 22, 2022
Bron: fsspx.news

Op 15 augustus e.k. worden volgende benoemingen in ons District Benelux van kracht:

Te Brussel:

  • E. H. Patrick DUVERGER, die benoemd was als Districtsoverste van de Benelux voor een termijn van zes jaar, keert terug naar het Franse District. Hij wordt opgevolgd door E. H. Michel DE SIVRY, momenteel directeur van de jongensschool St Jean-Baptiste-de-la-Salle te Camblain, Frankrijk.

  • E. H. Jean-Marc LEDERMANN is benoemd in Zwitserland.
  • E. H. Vianney DE CHAMPEAUX, die op 29 juni gewijd wordt te Ecône, komt naar Brussel.

Te Antwerpen:

  • E. H. Jan DE BRUYN, die op 2 juli gewijd wordt te Zaitzkofen, komt naar Antwerpen.

 

  • Alle andere priesters en broeders blijven op post.

Iedere verandering van priesters vraagt aanpassingen van iedereen, maar draagt in zich ook een gelegenheid tot vernieuwing. Behouden we de priesters die ons District verlaten in ons gebed. Verwelkomen we de nieuwkomers neofieten op hun eerste werkterrein en ondersteunen we hen met woord en gebed. Danken we vooral de Goede God dat wij nog priesters hebben.

Eerwaarde Patrick Duverger, districtoverste