België: een liturgische tekst voor het zegenen van homoseksuele relaties

September 29, 2022
Bron: fsspx.news
Kardinaal Jozef De Kesel

Kardinaal Josef De Kesel heeft samen met de andere Vlaamse bisschoppen van België een liturgische tekst gepubliceerd voor de zegening van homoseksuele paren. In een persbericht van 20 september 2022 werd deze liturgie voorgesteld.

Het betreft dus niet het gehele Belgische episcopaat, maar enkel de Vlaamse bisschoppen. Naast kardinaal De Kesel, aartsbisschop van Mechelen-Brussel, hebben ook de bisschoppen van Antwerpen, Johan Bonny, bekend om zijn progressieve standpunten, van Gent, Lode van Hecke, van Hasselt, Patrick Hoogmartens en van Brugge, Lodewijk Aerts, de tekst ondertekend.

Dit vertegenwoordigt de helft van de bisdommen in België, zelfs indien we het Miitair Ordinariaat meetellen, dat ook wordt geleid door kardinaal De Kesel.

Een proces geleid door een homoseksueel

De bekendmaking viel samen met de oprichting van een "contactpunt" "Homoseksualiteit en geloof" binnen de interdiocesane dienst voor gezinspastoraat. Dit "contactpunt" werd onder de verantwoordelijkheid geplaatst van Willy Bombeek, die van 1999 tot 2017 de woordvoerder van het katholiek onderwijs in Vlaanderen was.

Deze Bombeek beweert dat "seksuele ervaring ook voor holebi's een recht is, zolang die plaatsvindt binnen een trouwe en duurzame relatie": een bewering die hij in februari 2020 aan kardinaal De Kesel voorlegde.

Bombeek is er trots op en hij noemde het initiatief "revolutionair". Hij zei: "Ik ben zelf gelovig en homoseksueel. Daarom hebben de bisschoppen mij gevraagd deze missie op mij te nemen. Ik vind het belangrijk dat de kerk specifiek een LGBT-gelovige in deze functie wilde benoemen.”

Zijn belangrijkste missie, voegde hij eraan toe, zal zijn "te luisteren naar de vragen van de LGBT-gemeenschap", en hen duidelijk te maken "dat wij een gastvrije kerk zijn die niemand uitsluit."

De liturgische "zegen”

De coördinator zegt over het document van de bisschoppen: "De Kerk vond dat er naast het religieuze huwelijk ook iets moest zijn voor LGBTI-gelovigen. Vaak gebeurde dit al op lokaal niveau, maar er was geen geschikte vorm voor. Nu biedt de Kerk een kader dat voor een dergelijke zegen kan worden gebruikt: een verbintenis tot duurzaamheid en trouw die binnen de Kerk tot uitdrukking kan worden gebracht.”

In het document staat dat de inzegening niet moet worden verward met een huwelijk. Maar Bombeek legt uit: "In de traditie van de Kerk is het woord 'huwelijk' beperkt tot de relatie tussen man en vrouw. De inzegening is volledig gelijkwaardig, maar volgens de traditie van de Kerk kan het geen huwelijk worden genoemd. Maar het is iets heel innovatiefs dat we binnen de Kerk een gebedsdienst en een zegening voor holebi-relaties kunnen hebben.”

De liturgie omvat een lezing uit de Schrift, die voorafgaat aan de "verbintenis van de twee betrokkenen". Voor deze verbintenis wordt een tekst voorgesteld die de bereidheid bevestigt om "er voor elkaar te zijn", om "te werken aan elkaars geluk", en die vraagt om de kracht om "trouw te zijn aan elkaar". Hij besluit: "we willen leven, voor altijd aan elkaar gegeven".

Daarna volgt een gebed van de gemeenschap opdat Gods genade in hen mag werken om voor elkaar te zorgen, dat zij trouw, verdraagzaam en zorgzaam mogen zijn. Tenslotte wordt na een Onze Vader een zegen gegeven.

Vlaamse bisschoppen verdedigen zich

Nadat het document veel stof deed opwaaien, voelden de Vlaamse bisschoppen zich verplicht om duidelijkheid te scheppen. In hun toelichting benadrukken zij dat "de bisschoppen Amoris Laetitia, waar zij volledig achter staan, willen verwelkomen maar niet verder willen gaan".

Zij voegen daaraan toe dat de tekst niet verwijst naar een "huwelijkszegen", maar naar een zegen aan het einde van een gebed.

Deze verklaringen zijn echter allesbehalve overtuigend. Deze "liturgie" gaat inderdaad over het verwelkomen van een paar van hetzelfde geslacht als zodanig in de kerkgemeenschap. Het is natuurlijk geen huwelijk, maar het is precies wat al is veroordeeld in het antwoord op een dubium van de Congregatie voor de Geloofsleer (CDF) van 15 maart 2021.

Ter herinnering, het dubium vroeg: "Heeft de Kerk de bevoegdheid om verbintenissen tussen personen van hetzelfde geslacht zegenen?" Het antwoord was "nee".

De bisschoppen mogen hun wollige uitleg geloven, maar ze kunnen niet ontkennen dat hun tekst formeel tegen het CDF-besluit ingaat en daarenboven ook tegen de goddelijke wet... Deze pseudo-liturgie is duidelijk een poging om een inzegening in te voeren van een koppel, en meer bepaald een homoseksueel koppel.

Wat zal er nu gebeuren?

De vraag is of Rome dit zal laten betijen, zoals het deed met de opstand in Duitse bisdommen op 10 mei in 2021 en 2022, waarbij honderden van dergelijke paren zichzelf zegenden uit protest tegen de Romeinse reactie. Dit jaar heeft zelfs een hulpbisschop zich bij de beweging aangesloten.

Deze zegeningen zijn waardeloos, zoals het CDF in zijn document uitlegt, omdat ze ingaan tegen de wil van God. Zal de Kerk blijven toestaan dat deze zegeningen zich blijven verspreiden? Dit is zeker niet de juiste manier om de betrokken personen te helpen.