Toewijding aan de Immaculata - M.I.

Oct
02
Oktober 02, 2022

Op zondag 2 oktober in het kapel van het Allerheiligste Sacrament in Antwerpen en in het Sint-Amanduskapel te Gent zullen wij de ceremonie van de toewijding aan de Immaculata volgens de Militia Immaculatae hernieuwen.
Diegenen die de toewijding nog niet gedaan hebben worden uitgenodigd om zich bij de Militia Immaculatae aan te sluiten.

Toewijding aan de Immaculata

O Immaculata, Koningin van hemel en aarde, Toevlucht van de zondaars en onze Moeder, die zo veel van ons houdt en aan wie God geheel zijn Koninkrijk van Genaden heeft toevertrouwd.

Ik, N.N., onwaardige zondaar, kniel voor uw voeten neer en smeek uit het diepst van mijn hart: Gewaardig U mij geheel en al aan te nemen als uw goed en uw eigendom. Doe met mij wat u wilt; met mijn talenten naar ziel en lichaam, in leven en dood, en tot in alle eeuwigheid. Beschik over mij zoals het u bevalt, opdat in vervulling gaat wat van u voorzegt is: “Gij zult de kop van de slang verpletteren” en evenzo “Gij alleen hebt alle ketterijen in de wereld overwonnen”. Geef dat ik in uw onbevlekte en genadevolle handen een werktuig mag zijn om zo veel mogelijk uw eer te vermeerderen in zo vele van het geloof afgevallen en lauwe zielen om zo het Koninkrijk van het Heilig Hart van Jezus te verbreiden.  Op welke plaats Gij treedt, verkrijgt Gij genaden van bekering en heiliging van de zielen, want alle genaden van het Heilig Hart van Jezus komen enkel door uw handen tot ons.

Gewaardig mij U te loven, o Onbevlekte Maagd;

Geef mij kracht tegen uw vijanden.