Brief van de Algemene Overste

Vraaggesprek met de Algemeen-Overste van de Priesterbroederschap Sint-Pius X

Mei 12, 2023
De laatste beleidslijnen van Franciscus’ pontificaat Opgetekend door FSSPX.Actualités in Menzingen op 5 mei 2023, feest van de Heilige Pius V

Brief aan de vrienden en weldoeners, n. 92: De zuiverheid van hart

April 27, 2023
Brief van de Algemeen-Overste aan de vrienden en weldoeners, n. 92.

Alleen ware liefde zal kunnen triomferen in het rijk van egoïsme en onzuiverheid

September 02, 2022
Brief van de Algemeen Overste aan vrienden en weldoeners n. 91

De Traditie bewaren en doorgeven

Februari 11, 2022
MEN KAN NIET TEGELIJK HET ZIELENHEIL DOOR DE TRADITIE EN EEN NIEUWE KERK ZONDER TRADITIE WILLEN.

Brief van de Algemeen Overerste over het Motu Proprio “Traditionis Custodes”

Juli 26, 2021
Brief van de Algemeen Overste van de Priesterbroederschap Sint-Pius X naar aanleiding van de publicatie van het motu proprio “Traditionis custodes”

Resultaten van de Gebedskruistocht 2020-2021

April 27, 2021
De H. Mis en de roepingen; onze schatten! Beste leden van de Broederschap, beste gelovigen, beste vrienden,

1 maart - Brief aan de vrienden en weldoeners van de FSSPX - N° 89

Maart 13, 2020
Brief van de Algemeen Overste aan de vrienden en weldoeners de Broederschap Sint-Pius X