Publicaties

Alleen ware liefde zal kunnen triomferen in het rijk van egoïsme en onzuiverheid

September 02, 2022
Brief van de Algemeen Overste aan vrienden en weldoeners n. 91

Mededeling van de Districtoverste over het overlijden van Benedictus XVI

Januari 01, 2023
MEDEDELING VAN DE DISTRICTSOVERSTE Op vrijdag 31 december 2022 heeft de Voorzienigheid Paus-Emeritus Benedictus XVI tot zich geroepen.

Monstrans 156

Februari 03, 2023
INHOUD Voorwoord Anno Domini 2023! Stichter aan het woord Over het secularisme (deel 4/5)  JKI What is het JKI en wat is haar meerwaarde? Spiritualiteit Catechismus voor volwassenen - getuigenis Historiek van de Kapel van het Allerheiligste Sacrament De verkoop van de Kapel van de Zusters van Gedurige Aanbidding in 1987 Heiligen van de Lage Landen HH. Harlindis en Renildis